Omega Trust – Servicii de audit si consultanta.

30th September 2023

Bucuresti

Putul lui Zamfir 37

09:00 – 18:00

Luni - Vineri

+40 213 106 468

P.O.C. 221

Uniunea Europeana

„Competitivi împreună”

„Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către Omega Trust a unei noi platforme inovatoare de auto-testare specializată în domeniul securităţii cibernetice”

Acces la aplicație

Aplicația Spartan Detector poate fi accesată utilizând link-ul: http://www.spartandetector.ro/ 

Despre proiect

“Omega Trust S.R.L, membră a clusterului Smart Alliance centrat pe domeniul TIC, în calitate de Beneficiar, a derulat în perioada 04 August 2017 – 04 August 2020 proiectul cu titlul „Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către Omega Trust a unei noi platforme inovatoare de auto-testare specializată în domeniul securităţii cibernetice”, având cod SMIS 2014 + 115612.
Proiectul a fost destinat îndeplinirii obiectivului principal definit, respectiv dezvoltarea unei platforme inovatoare de auto-testare, specializată în domeniul securităţii cibernetice, cu aplicabilitate în întreaga economie românească.
Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 2.310.209,62 lei. Valoarea finanțării nerambursabile aprobate a fost de 1.851.723,90 lei din care suma de 1.481.379,12 lei finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 370.344,78 lei din Bugetul Național.
Platforma inovatoare, ce a fost dezvoltată în cadrul proiectului ce a fost realizat de compania Omega Trust, contribuie direct la îmbunătățirea nivelului de siguranță al sistemelor IT scanate şi implicit la îmbunătăţirea generală a securităţii cibernetice în România.
Proiectul a adus o valoare adaugată atât prin prisma faptului ca a creat un serviciu inovator la nivel național ce a dus la o îmbunătățire substanțială a mediului securității şi siguranței TIC, cât şi prin faptul că a permis un acces mai ridicat al companiilor din România (şi în special al IMM-urilor) la servicii de audit şi siguranță TIC.
Valoarea adăugată a proiectului este dată și de faptul a condus la dezvoltarea unei platforme TIC de către un IMM românesc din această industrie, care generează soluții pe verticală pentru întreaga economie (și cu prioritate către sectoare ca e-commerce, domeniul bancar, etc.), fapt ce duce implicit și la creșterea competitivității companiilor românești.
În perioada de post-implementare (2020-2023), proiectul este deschis încheierii de parteneriate/colaborări la nivelul clusterului Smart Alliance pentru a asigura dezvoltarea continuă a aplicației inovatoare.”

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului a urmărit dezvoltarea unei platforme inovative de auto-testare, specializată în domeniul securităţii cibernetice. În vederea atingerii obiectivului general al proiectului, au fost definite următoarele obiective specifice, prezentate în continuare:
 • Asigurarea infrastructurii TIC necesare
 • Realizarea activităților de cercetare industrială în vederea identificării celor mai bune scenarii de dezvoltare a platformei şi validarea teoretică a acestora
 • Realizarea activităţilor de cercetare industrială specifice de concepere a designului conceptual al platformei
 • Realizarea activităţilor specifice de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în vederea dezvoltării efective a platformei, testarea rezultatelor, implementarea aplicaţiei şi lansarea acesteia
 • Promovarea rezultatelor proiectului către membrii clusterului şi către companiile româneşti care ar putea reprezenta potenţiali clienţi prin activităţi specifice de difuzare
După cum reiese din obiectivele specifice ale proiectului, Omega Trust contribuie la susținerea activității de CDI prin realizarea unor activități concrete de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, menite să dezvolte o platformă inovativă în domeniul securității cibernetice.

Rezultate estimate

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 • o aplicație TIC inovatoare dezvoltată;
 • un număr de 12 parteneriate încheiate la nivelul clusterului Smart Alliance pentru dezvoltarea continuă a aplicației inovatoare;
 • un număr de 3 prezentări (activități de diseminare constând în întâlniri/mese rotunde/conferințe) ale aplicației TIC inovatoare la nivelul clusterului Smart Alliance și 2 prezentări la nivelul clienților existenți ai beneficiarului Omega Trust;
 • un articol publicat într-o revistă cu profil TIC care va promova caracterul inovator al aplicației TIC.

Grup țintă

Produsul reieșit în urma implementării proiectului se adresează companiilor românești din toate domeniile care au nevoie să își testeze securitatea propriilor sisteme informatice și să evalueze dacă acestea pot fi vulnerabile în cazul unui atac de tip hacking, platforma inovatoare dezvoltată prin proiect contribuind la creșterea competitivității companiilor din România care dețin orice tip de sisteme informatice.

Echipa proiectului

Echipa de management ce a asigurat activitățile necesare implementării proiectului a fost formată din:
 • Cosmin Măcăneață, Coordonator echipă de cercetare și auditor securitatea informației
 • Ştefan Grigore, Manager proiect şi Expert financiar
 • Irina Iablonski, Asistent manager și Specialist intern marketing

Acțiuni de vizibilitate și promovare proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare în cadrul proiectului:
 • Realizare secţiune promovare proiect pe website-ul companiei OMEGA Trust (https://www.omega-trust.ro/fonduri-ue/poc221/)
 • Publicare comunicat presa pe site-ul companiei – link
 • Un anunț/comunicat de presă într-un cotidian național pentru promovarea demarării implementării proiectului – link
 • In datele de 03.07.2020, 07.07.2020 si 08.07.2020 au fost organizate evenimente de diseminare directa de tipul – Masa rotunda in cadrul clusterului TIC „Smart Alliance” adresate companiilor membre pentru promovarea rezultatului proiectului “Cresterea competitivitatii companiilor romanesti prin dezvoltarea de catre OMEGA Trust SRL a unei noi platforme inovative de auto-testare, specializata in domeniul securitatii cibernetice”, SMIS 115612.
 • In datele de 15.07.2020 si 17.07.2020 au fost organizate evenimente de diseminare directa adresate clientilor companiei OMEGA Trust si publicului larg pentru promovarea rezultatului proiectului “Cresterea competitivitatii companiilor romanesti prin dezvoltarea de catre OMEGA Trust SRL a unei noi platforme inovative de auto-testare, specializata in domeniul securitatii cibernetice”, SMIS 115612.
 • Puteti gasi la acest link prezentarea care a fost folosita ca suport de discutie si informare in cadrul evenimentelor sus-mentionate.
 • In data de 23.07.2020 a fost publicat un articol in cadrul publicatiei online www.Wall-street.ro prin care au fost diseminate la scara larga rezultatele proiectului, elementele de cercetare aferente acestuia si a fost promovat programul de finantare. Articolul poate fi accesat la acest link: https://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie
 • Publicare unui comunicat de presă pe site-ul companiei  privind închiderea proiectului – link.
 • Un anunț/comunicat de presă într-un cotidian național pentru promovarea încheierii implementării proiectului – link .

Informații privind contractul de finanțare

Contract nr.74/04.08.2017, Cod SMIS 2014+ 115612, | Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritară 2 – “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acțiunea 221 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” | Valoarea totală a proiectului este de 2.310.209,62 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 1.851.723,90 lei, din care suma de 1.481.379,12 lei finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 370.344,78 din Bugetul Național | Durata proiectului: 04.08.2017- 04.08.2020 | Beneficiarul proiectului: Omega Trust Bucureşti, cu punct de lucru în Sectorul 1, Str. Putul lui Zamfir nr. 37, etaj 4, Tel: 0213.106.468, fax: 0213.106.468, www.omega-trust.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Toate drepturile rezervate © Omega Trust București 2017-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Romania - Ministerul Fondurilor Europene

Contact

OMEGA Trust SRL

Ștefan Grigore, Manager Proiect

Email: stefan.grigore@omega-trust.ro

Tel: 0760.237.337, Fix/Fax: 0213. 106.468

Irina Iablonki, Asistent proiect

Email: irina.iablonski@omega-trust.ro

Tel: 0773.874.338, Fix/Fax: 0213. 106.468

Top