Omega Trust – Servicii de audit si consultanta.

16th July 2024

Bucuresti

Putul lui Zamfir 37

09:00 – 18:00

Luni - Vineri

+40 213 106 468

Fonduri UE

Uniunea Europeana

Compania Omega Trust S.R.L., cu punctul de lucru în Mun. București, România, Strada Puțul lui Zamfir, nr. 37, et. 4, Sector 1, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7943/2004, CIF RO 16430500 implementează sau a implementat următoarele proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.:

1.Proiect „Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către Omega Trust a unei noi platforme inovatoare de auto-testare specializată în domeniul securităţii cibernetice”, cod MySMIS 2014+ 115612”.  

Platforma poate fi accesată utilizând link-ul: http://www.spartandetector.ro/

2.Proiect “Trecerea la dezvoltarea bazată pe CDI a companiei OMEGA TRUST SRL prin realizarea unei aplicații TIC inovative în scopul asigurării protecției împotriva amenințărilor cibernetice de la nivelul infrastructurilor industriale critice”, cod MySMIS 2014+ 129606 

3.Proiect “Creșterea competitivității OMEGA TRUST prin inovare de produs în scopul producției și comercializării, bazată pe CDI”, cod MySMIS 122088

Mai multe informații privind proiectele cu finanțare nerambursabilă implementate sau în curs de implementare ale companiei OMEGA Trust pot fi obținute de la persoanele prezentate în continuare.

„Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

Toate drepturile rezervate © Omega Trust SRL, București 2017-2020

Top