Audit tehnic fonduri structurale

Omega Trust furnizează servicii de audit tehnic și de securitate pentru companiile care achiziționează și implementează sisteme informatice (echipamente hardware și software) prin proiecte cu finanțare din fonduri structurale. Ca parte a unui audit tehnic și de securitate, experții noștri certifică dacă sistemele informatice au fost implementate în locațiile menționate în contractele de finanțare, dacă sunt în stare de funcționare, dacă din punct de vedere tehnic respectă obligațiile asumate prin contractele de finanțare și dacă asigură un nivel adecvat al securității datelor gestionate prin intermediul acestora.

Pentru atingerea acestor obiective, echipa noastră de experți în audit tehnic și de securitate, va audita modul în care Compania Dumneavoastră a implementat echipamentele hardware și software achiziționate, și dacă acestea respectă specificațiile din caietul de sarcini și din contractul de finanțare.

Din punct de vedere metodologic, un astfel de audit tehnic se bazează pe evaluări ale conformității sistemului informatic implementat cu cerințele tehnice asumate prin contractul de finanțare, ce presupun verificarea cel puțin a următoarelor aspecte:

Faptul că au fost instalate și configurate toate echipamentele hardware, respectiv că acestea respectă caracteristicile tehnice specifice, în cazul în care au fost făcute astfel de achiziții;
Faptul că au fost instalate și configurate toate licențele și programele software suport pentru sistemul informatic, în cazul în care au fost făcute astfel de achiziții;
Faptul că sistemul informatic implementat este funcțional și cuprinde toate caracteristicile funcționale contractate;
Faptul că au fost livrate toate activitățile conexe conform contractului (de ex. Cursuri de pregătire), dacă este cazul.

De asemenea, din punct de vedere al securității, în cadrul unui audit tehnic, experții noștri vor verifica faptul că au fost implementate controale corespunzătoare pentru asigurarea unui nivel ridicat al securității sistemului informatic implementat și a datelor gestionate prin intermediul acestuia, urmărindu-se aspecte precum:

Politici de securitate în cadrul sistemului informatic;
Protecția accesului logic la sistem și la datele gestionate;
Managementul conturilor de utilizator;
Segregarea drepturilor și reponsabilitatilor în sistem;
Politici de parole etc.

La finalul unui audit tehnic, vom emite un Raport de audit tehnic, care va descrie modul în care Compania Dvs. a implementat cerințele tehnice specificate prin documentația de atribuire și prin contractul de finanțare, precum și descrierea observațiilor tehnice/ de securitate și recomandările noastre de remediere, dacă va fi cazul.