Uniunea Europeana

„Competitivi împreună”

Despre proiect

“OMEGA TRUST S.R.L implementează începând cu data de 15.04.2020, în calitate de Beneficiar, proiectul cu titlul “Trecerea la dezvoltarea bazată pe CDI a companiei OMEGA TRUST SRL prin realizarea unei aplicații TIC inovative în scopul asigurării protecției împotriva amenințărilor cibernetice de la nivelul infrastructurilor industriale critice”, cod MySMIS 2014+ 129606, co-finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2: „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2b: Acțiunea 221 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apel de proiecte nr.2.
Obiectivul general al proiectului constă în trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare prin realizarea unei aplicații inovative în scopul detectării intruziunilor și tentativelor de atacuri cibernetice la nivelul sistemelor industriale critice pe seama activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală din proiect și a soluțiilor de sprijin și consultanță în inovare, pentru a integra aplicației algoritmi de ultimă generație în zona – Machine learning și Intelligence Artificial și făcând posibilă abordarea pe verticală a următoarelor domenii științifice prioritare:

 • Tehnologii, sisteme și infrastructuri de comunicații;
 • Securitatea și accesibilitatea sistemelor informatice;
 • Sisteme și infrastructura de securitate;
 • Calculatoare și sisteme automate;
 • Electronică și telecomunicații;
 • Tehnologia societății informaționale;
Prin implementarea proiectului, beneficiarul OMEGA TRUST dorește să dezvolte o aplicație TIC inovativă care va permite detectarea intruziunilor de securitate apărute în cadrul unei infrastructuri de tip ICS și o gestionare inteligentă împotriva oricărei amenințări cibernetice în rândul organizațiilor/operatorilor economici activi in sectoare economice relevante – industria sănătate și asistență medicală (healthcare), industria producătoare și comerț cu amănuntul, industria alimentară, petrol și gaze, energie, utilități, transport și automotive etc.
Rezultatul proiectului va permite alinerea operatorilor economici care furnizează servicii de interes public și deservesc activităţi vitale pentru economie şi societate, la prevederile Regulamentului european de referință – Directiva NIS (Directiva privind asigurarea unui nivel comun ridicat de Securitate a retelelor si sistemelor informatice), care a intrat în vigoare la nivel național începând cu 12 Ianuarie 2019/Legea nr. 362/2018
Valoarea totală a proiectului este de 5.594.742,00 lei, cu o valoare totală eligibilă de 5.137.374,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 3.329.551,36 lei și din Bugetul național de 832.387,84 lei, iar co-finanțarea privată a Beneficiarului este de 1.432.802,80 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul București, la punctul de lucru al Beneficiarului Omega Trust SRL pe o durată de 30 de luni (respectiv de la 15.04.2020 până la 14.10.2022).

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei aplicații inovative de tip IDS pentru asigurarea protecției atacurilor cibernetice la nivelul infrastructurilor industriale critice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 • • OS 1: Trecerea la dezvoltarea bazată pe cercetare – dezvoltare – inovare a companiei prin dezvoltarea unei aplicații inovative în scopul asigurării protecției împotriva amenințărilor cibernetice de la nivelul infrastructurilor industriale critice (ICS) pe o perioadă de implementare a proiectului stabilită la 30 de luni.
 • Realizarea activităților de cercetare industrială în vederea identificării celor mai bune scenarii de dezvoltare a platformei şi validarea teoretică a acestora
 • OS 2: Cresterea nivelului tehnologic al companiei Omega Trust prin realizarea de investiții importante în materie de TIC (achizitionarea de active corporale, necorporale TIC și servicii de consultanță și asistență în zona cercetării- dezvoltării care susțin dezvoltarea aplicației inovative vizate prin proiect).
 • Realizarea activităţilor specifice de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în vederea dezvoltării efective a platformei, testarea rezultatelor, implementarea aplicaţiei şi lansarea acesteia
 • OS 3: Creșterea capacității de inovare a companiei.
 • OS 4: Asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului de CD al companiei prin management de proiect intern, diseminării la scara largă a rezultatelor proiectului pe seama acțiunilor de informare și publicitate integrate proiectului și auditarea optimă a proiectului.

Rezultate previzionate

Rezultatele previzionate sunt:
 • A1. Activitati de cercetare industriala;
 • A2. Activitati de dezvoltare experimentala;
 • A3. Servicii de consultanță în domeniul inovării si servicii de sprijinire a inovarii;
 • A4. Achizitii de echipamente TIC, aplicaţii software si licenţe informatice necesare implementarii proiectului;
 • A5. Management de proiect;
 • A6. Activitati de instruire specifica;
 • A7. Informare si publicitate;
 • A8. Audit proiect.

Rezultate așteptate

Rezultatele prevăzute în urma implementării proiectului sunt următoarele:
 • realizarea unei aplicații TIC inovative;
 • atingerea unui număr de 17 beneficiari indirecți (persoane fizice autorizate sau juridice) ai aplicației inovative dezvoltate prin proiect;
 • realizarea unei conferințe de diseminare și a unei publicații în scopul promovării la scară largă a rezultatelor proiectului.

Echipa proiectului

Echipa de management ce va asigura activitățile necesare implementării proiectului este constituită din:
 • Geantă Andreea, Manager proiect
 • Camelia Graiter, Asistent proiect 

Informare si publicitate proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare la nivelul proiectului:
 • Publicarea anunț de demarare proiect – link;
 • Realizare rubrică dedicată promovării proiectului;
 • 1 Publicare în scop diseminare rezultate proiect la scară largă – publicația promovată poate fi accesată la următorul link;
 • 1 Conferință de diseminare rezultate proiect la scară largă realizată de Beneficiar în data de 12 Octombrie 2022, la finalul implementării proiectului – Prezentarea proiectului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare poate fi accesată aici;
 • Publicare anunț la finalizarea implementării proiectului – link anunț de finalizare implementare proiect.

Proiect co-finanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Toate drepturile rezervate © Omega Trust București 2017-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.mfe.gov.ro

Romania - Ministerul Fondurilor Europene

Contact

OMEGA Trust SRL

Andreea Geantă, Manager Proiect

Email: andreea.geanta@omega-trust.ro

Tel: +40 737 035 506, Fix/Fax: 0213. 106.468

Uniunea Europeana

„Competitivi împreună”

Despre proiect

“OMEGA TRUST S.R.L implementează începând cu data de 15.04.2020, în calitate de Beneficiar, proiectul cu titlul “Trecerea la dezvoltarea bazată pe CDI a companiei OMEGA TRUST SRL prin realizarea unei aplicații TIC inovative în scopul asigurării protecției împotriva amenințărilor cibernetice de la nivelul infrastructurilor industriale critice”, cod MySMIS 2014+ 129606, co-finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2: „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2b: Acțiunea 221 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apel de proiecte nr.2.
Obiectivul general al proiectului constă în trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare prin realizarea unei aplicații inovative în scopul detectării intruziunilor și tentativelor de atacuri cibernetice la nivelul sistemelor industriale critice pe seama activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală din proiect și a soluțiilor de sprijin și consultanță în inovare, pentru a integra aplicației algoritmi de ultimă generație în zona – Machine learning și Intelligence Artificial și făcând posibilă abordarea pe verticală a următoarelor domenii științifice prioritare:

 • Tehnologii, sisteme și infrastructuri de comunicații;
 • Securitatea și accesibilitatea sistemelor informatice;
 • Sisteme și infrastructura de securitate;
 • Calculatoare și sisteme automate;
 • Electronică și telecomunicații;
 • Tehnologia societății informaționale;
Prin implementarea proiectului, beneficiarul OMEGA TRUST dorește să dezvolte o aplicație TIC inovativă care va permite detectarea intruziunilor de securitate apărute în cadrul unei infrastructuri de tip ICS și o gestionare inteligentă împotriva oricărei amenințări cibernetice în rândul organizațiilor/operatorilor economici activi in sectoare economice relevante – industria sănătate și asistență medicală (healthcare), industria producătoare și comerț cu amănuntul, industria alimentară, petrol și gaze, energie, utilități, transport și automotive etc.
Rezultatul proiectului va permite alinerea operatorilor economici care furnizează servicii de interes public și deservesc activităţi vitale pentru economie şi societate, la prevederile Regulamentului european de referință – Directiva NIS (Directiva privind asigurarea unui nivel comun ridicat de Securitate a retelelor si sistemelor informatice), care a intrat în vigoare la nivel național începând cu 12 Ianuarie 2019/Legea nr. 362/2018
Valoarea totală a proiectului este de 5.594.742,00 lei, cu o valoare totală eligibilă de 5.137.374,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 3.329.551,36 lei și din Bugetul național de 832.387,84 lei, iar co-finanțarea privată a Beneficiarului este de 1.432.802,80 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul București, la punctul de lucru al Beneficiarului Omega Trust SRL pe o durată de 30 de luni (respectiv de la 15.04.2020 până la 14.10.2022).

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei aplicații inovative de tip IDS pentru asigurarea protecției atacurilor cibernetice la nivelul infrastructurilor industriale critice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 • • OS 1: Trecerea la dezvoltarea bazată pe cercetare – dezvoltare – inovare a companiei prin dezvoltarea unei aplicații inovative în scopul asigurării protecției împotriva amenințărilor cibernetice de la nivelul infrastructurilor industriale critice (ICS) pe o perioadă de implementare a proiectului stabilită la 30 de luni.
 • Realizarea activităților de cercetare industrială în vederea identificării celor mai bune scenarii de dezvoltare a platformei şi validarea teoretică a acestora
 • OS 2: Cresterea nivelului tehnologic al companiei Omega Trust prin realizarea de investiții importante în materie de TIC (achizitionarea de active corporale, necorporale TIC și servicii de consultanță și asistență în zona cercetării- dezvoltării care susțin dezvoltarea aplicației inovative vizate prin proiect).
 • Realizarea activităţilor specifice de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în vederea dezvoltării efective a platformei, testarea rezultatelor, implementarea aplicaţiei şi lansarea acesteia
 • OS 3: Creșterea capacității de inovare a companiei.
 • OS 4: Asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului de CD al companiei prin management de proiect intern, diseminării la scara largă a rezultatelor proiectului pe seama acțiunilor de informare și publicitate integrate proiectului și auditarea optimă a proiectului.

Rezultate previzionate

Rezultatele previzionate sunt:
 • A1. Activitati de cercetare industriala;
 • A2. Activitati de dezvoltare experimentala;
 • A3. Servicii de consultanță în domeniul inovării si servicii de sprijinire a inovarii;
 • A4. Achizitii de echipamente TIC, aplicaţii software si licenţe informatice necesare implementarii proiectului;
 • A5. Management de proiect;
 • A6. Activitati de instruire specifica;
 • A7. Informare si publicitate;
 • A8. Audit proiect.

Rezultate așteptate

Rezultatele prevăzute în urma implementării proiectului sunt următoarele:
 • realizarea unei aplicații TIC inovative;
 • atingerea unui număr de 17 beneficiari indirecți (persoane fizice autorizate sau juridice) ai aplicației inovative dezvoltate prin proiect;
 • realizarea unei conferințe de diseminare și a unei publicații în scopul promovării la scară largă a rezultatelor proiectului.

Echipa proiectului

Echipa de management ce va asigura activitățile necesare implementării proiectului este constituită din:
 • Geantă Andreea, Manager proiect
 • Camelia Graiter, Asistent proiect 

Informare si publicitate proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare la nivelul proiectului:
 • Publicarea anunț de demarare proiect – link;
 • Realizare rubrică dedicată promovării proiectului;
 • 1 Publicare în scop diseminare rezultate proiect la scară largă – publicația promovată poate fi accesată la următorul link;
 • 1 Conferință de diseminare rezultate proiect la scară largă realizată de Beneficiar în data de 12 Octombrie 2022, la finalul implementării proiectului – Prezentarea proiectului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare poate fi accesată aici;
 • Publicare anunț la finalizarea implementării proiectului – link anunț de finalizare implementare proiect.

Proiect co-finanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Toate drepturile rezervate © Omega Trust București 2017-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.mfe.gov.ro

Romania - Ministerul Fondurilor Europene

Contact

OMEGA Trust SRL

Andreea Geantă, Manager Proiect

Email: andreea.geanta@omega-trust.ro

Tel: +40 737 035 506, Fix/Fax: 0213. 106.468