Omega Trust – Servicii de audit si consultanta.

11th July 2020

Bucuresti

Putul lui Zamfir 37

09:00 – 18:00

Luni - Vineri

+40 213 106 468

P.O.C. 221

Uniunea Europeana

„Competitivi împreună”

„Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către Omega Trust a unei noi platforme inovatoare de auto-testare specializată în domeniul securităţii cibernetice”

Despre proiect

“Omega Trust S.R.L, membră a clusterului Smart Alliance centrat pe domeniul TIC, în calitate de Beneficiar, derulează în perioada 04 August 2017 – 04 August 2020 proiectul cu titlul „Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către Omega Trust a unei noi platforme inovatoare de auto-testare specializată în domeniul securităţii cibernetice”, având cod SMIS 2014 + 115612.
Proiectul este destinat îndeplinirii obiectivului principal definit, respectiv dezvoltarea unei platforme inovatoare de auto-testare, specializată în domeniul securităţii cibernetice, cu aplicabilitate în întreaga economie românească.
Valoarea totală a proiectului este de 2.310.209,62 lei. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 1.851.723,90 lei din care suma de 1.481.379,12 lei finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 370.344,78 lei din Bugetul Național.
Platforma inovatoare, ce urmează să fie dezvoltată în cadrul proiectului realizat de compania Omega Trust prin implementarea proiectului, contribuie direct la îmbunătățirea nivelului de siguranță al sistemelor IT scanate şi implicit la îmbunătăţirea generală a securităţii cibernetice în România.
Proiectul aduce o valoare adaugată atât prin prisma faptului ca va crea un serviciu inovator la nivel național ce va duce la o îmbunătățire substanțială a mediului securității şi siguranței TIC, cât şi prin faptul că va permite un acces mai ridicat al companiilor din România (şi în special al IMM-urilor) la servicii de audit şi siguranță TIC.
Valoarea adăugată a proiectului este dată și de faptul că va conduce la dezvoltarea unei platforme TIC de către un IMM românesc din această industrie, ce va genera soluții pe verticală pentru întreaga economie (și cu prioritate către sectoare ca e-commerce, domeniul bancar, etc.), fapt ce va duce implicit și la creșterea competitivității companiilor românești.
În perioada de post-implementare, proiectul este deschis încheierii de parteneriate/colaborări la nivelul clusterului Smart Alliance pentru a asigura dezvoltarea continuă a aplicației inovatoare.”

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului urmărește dezvoltarea unei platforme inovative de auto-testare, specializată în domeniul securităţii cibernetice. În vederea atingerii obiectivului general al proiectului, au fost definite următoarele obiective specifice corespunzătoare, prezentate în continuare:
 • Asigurarea infrastructurii TIC necesare
 • Realizarea activităților de cercetare industrială în vederea identificării celor mai bune scenarii de dezvoltare a platformei şi validarea teoretică a acestora
 • Realizarea activităţilor de cercetare industrială specifice de concepere a designului conceptual al platformei
 • Realizarea activităţilor specifice de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în vederea dezvoltării efective a platformei, testarea rezultatelor, implementarea aplicaţiei şi lansarea acesteia
 • Promovarea rezultatelor proiectului către membrii clusterului şi către companiile româneşti care ar putea reprezenta potenţiali clienţi prin activităţi specifice de difuzare
După cum reiese din obiectivele specifice ale proiectului, Omega Trust contribuie la susținerea activității de CDI prin realizarea unor activități concrete de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, menite să dezvolte o platformă inovativă în domeniul securității cibernetice.

Rezultate estimate

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 • o aplicație TIC inovatoare dezvoltată;
 • un număr de 12 parteneriate încheiate la nivelul clusterului Smart Alliance pentru dezvoltarea continuă a aplicației inovatoare;
 • un număr de 3 prezentări (activități de diseminare constând în întâlniri/mese rotunde/conferințe) ale aplicației TIC inovatoare la nivelul clusterului Smart Alliance și 2 prezentări la nivelul clienților existenți ai beneficiarului Omega Trust;
 • un articol publicat într-o revistă cu profil TIC care va promova caracterul inovator al aplicației TIC.

Grup țintă

Proiectul se adresează companiilor românești din toate domeniile care vor avea nevoie să își testeze securitatea propriilor sisteme informatice și să evalueze dacă acestea pot fi vulnerabile în cazul unui atac de tip hacking, platforma inovatoare dezvoltată prin proiect contribuind la creșterea competitivității companiilor din România care dețin orice tip de sisteme informatice.

Echipa proiectului

Echipa de management ce va asigura activitățile necesare implementării proiectului este formată din:
 • Ştefan Grigore, Manager proiect şi Expert financiar
 • Irina Iablonski, Asistent manager și Specialist intern marketing

Acțiuni de vizibilitate și promovare proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare în cadrul proiectului:
 • Realizare secţiune promovare proiect pe website-ul companiei OMEGA Trust
 • Publicare comunicat presa pe site-ul companiei – link
 • Un anunț/comunicat de presă într-un cotidian național pentru promovarea demarării implementării proiectului – link

Prezenta secțiune va fi completată gradual, pe măsura ce acțiunile din planul de informare și publicitate al proiectului vor fi efectiv realizate.

 

Informații privind contractul de finanțare

Contract nr.74/04.08.2017, Cod SMIS 2014+ 115612, | Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritară 2 – “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acțiunea 221 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” | Valoarea totală a proiectului este de 2.310.209,62 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 1.851.723,90 lei, din care suma de 1.481.379,12 lei finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 370.344,78 din Bugetul Național | Durata proiectului: 04.08.2017- 04.08.2020 | Beneficiarul proiectului: Omega Trust Bucureşti, cu punct de lucru în Sectorul 1, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 3, Etaj 5, Tel: 0213.106.468, fax: 0213.106.468, www.omega-trust.ro

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Toate drepturile rezervate © Omega Trust București 2017-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Romania - Ministerul Fondurilor Europene

Contact

OMEGA Trust SRL

Ștefan Grigore, Manager Proiect

Email: stefan.grigore@omega-trust.ro

Tel: 0760.237.337, Fix/Fax: 0213. 106.468

Irina Iablonki, Asistent proiect

Email: irina.iablonski@omega-trust.ro

Tel: 0773.874.338, Fix/Fax: 0213. 106.468

Top