Omega Trust - Servicii de audit si consultanta.
24th March 2018

Bucuresti

Sos. Stefan cel Mare 3

09:00 – 18:00

Luni - Vineri

+40 213 106 468

Fonduri UE

Uniunea Europeana

Compania Omega Trust S.R.L., cu sediul în București, Romania, Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 45, et. 1, ap.4, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7943/2004, CIF RO 16430500 implementează sau a implementat următoarele proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă:

  1. Programul Operațional Competitivitate Acțiunea 2.2.1. – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Mai multe informatii privind proiectele cu finantare nerambursabila implementate sau in curs de implementare ale companiei OMEGA Trust pot fi obtinute de la persoanele prezentate in continuare.

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Toate drepturile rezervate © Omega Trust SRL, București 2017-2020

Contact

OMEGA Trust SRL

Ștefan Grigore, Manager Proiect

Email: stefan.grigore@omega-trust.ro

Tel: 0760.237.337, Fix/Fax: 0213. 106.468

Irina Iablonki, Asistent proiect

Email: irina.iablonski@omega-trust.ro

Tel: 0773.874.338, Fix/Fax: 0213. 106.468

Top