Audit tehnic fonduri structurale

Omega Trust furnizeaza servicii de audit tehnic si de securitate pentru companiile care achizitioneaza si implementeaza sisteme informatice (echipamente hardware si software) prin proiecte cu finantare din fonduri structurale. Ca parte a unui audit tehnic si de securitate, expertii nostri certifica daca sistemele informatice au fost implementate in locatiile mentionate in contractele de finantare, daca sunt in stare de functionare, daca din punct de vedere tehnic respecta obligatiile asumate prin contractele de finantare si daca asigura un nivel adecvat al securitatii datelor gestionate prin intermediul acestora.

Pentru atingerea acestor obiective, echipa noastra de experti in audit tehnic si de securitate, va audita modul in care Compania Dumneavoastra a implementat echipamentele hardware si software achizitionate si daca acestea respecta specificatiile din caietul de sarcini si din contractul de finantare.

Din punct de vedere metodologic, un astfel de audit tehnic se bazeaza pe evaluari ale conformitatii sistemului informatic implementat cu cerintele tehnice asumate prin contractul de finantare ce presupun verificarea cel putin a urmatoarelor aspecte:

  • Faptul ca au fost instalate si configurate toate echipamentele hardware, respectiv ca acestea respecta caracteristicile tehnice specifice – in cazul in care au fost facute astfel de achizitii;
  • Faptul ca au fost instalate si configurate toate licentele si programele software suport pentru sistemul informatic – in cazul in care au fost facute astfel de achizitii;
  • Faptul ca sistemul informatic implementat este functional si cuprinde toate caracteristicile functionale contractate;
  • Faptul ca au fost livrate toate activitatile conexe conform contractului (de ex. Cursuri de pregatire) – daca este cazul.

De asemenea, din punct de vedere al securitatii, in cadrul unui audit tehnic, expertii nostri vor verifica faptul ca au fost implementate controale corespunzatoare pentru asigurarea unui nivel ridicat al securitatii sistemului informatic implementat si a datelor gestionate prin intermediul acestuia urmarindu-se aspecte precum:

  • Politici de securitate in cadrul sistemului informatic;
  • Protectia accesului logic la sistem si la datele gestionate;
  • Managementul conturilor de utilizator;
  • Segregarea drepturilor si reponsabilitatilor in sistem;
  • Politici de parole etc.

La finalul unui audit tehnic, vom emite un Raport de audit tehnic care va descrie modul in care Compania Dvs. a implementat cerintele tehnice specificate prin documentatia de atriburie si prin contractul de finantare precum si descrierea observatiilor tehnice/ de securitate si recomandarile noastre de remediere, daca va fi cazul.